Cursus Massage Therapie

images

Deze cursus wordt niet meer gegeven. In plaats daarvan is er de massage therapie cursus: massage en emoties

De cursus massage therapie is voor mensen die massage therapeutisch toepassen. Centraal bij de therapeutische benadering staat het vaststellen van de oorzaken van klachten en de behandeling. Uitgangspunt is de therapeut en de (on)mogelijkheden die deze heeft.

Om je goed voor te bereiden op het therapeutisch toepassen van massages gaat de cursus massage therapie op de volgende punten dieper in:

 

De persoonlijkheid van de therapeut

Je persoonlijkheid beïnvloedt het therapeutisch proces in hoge mate. Door een persoonlijkheidstest en een verkenning van de kwaliteiten vergroot je je zelfinzicht. Dit zelfinzicht gebruikt je in jouw benadering van uw cliënten en de behandeling van hun klachten. Tevens geeft de theorie van de cursus massage therapie achter de persoonlijkheidstest je een diagnostisch instrument.

Programma Cursus Massage Therapie

•    Geschiedenis van de Massage Therapie
•    Vereisten voor massage therapie
•    Professionele ethiek
•    De massage praktijk
•    Effecten, en contraindicaties
•    Materialen
•    Veiligheid
•    Het consult
•    Classificatie van massage handelingen
•    Applicatie van de massage technieken
•    Massage Procedures
•    Therapeutische oefeningen

De cursus bestaat uit een individuele sessie en een 3-daagse cursus in een groep

Individuele sessie

Voor de individuele sessie maakt u een afspraak met de trainer Anne Tjallema (tel 0318-610735).Tijdens deze sessie krijg je de persoonlijkheidstest te maken, je maakt een start met je kwaliteiten onderzoek, je krijgt een huiswerkopdracht en de reader die tijdens de cursus wordt gebruikt.

De sessie duurt 1 à 2 uur en vindt plaats op De Cirkel-Ede

Groepsprogramma Cursus Massage Therapie

De training vindt plaats in Leusden

Anamnese, intake en diagnose

Voor het vaststellen van klachten (en oorzaken) gebruik je de anamnese, het intake gesprek en andere diagnostische middelen. De anamnese is in de opleiding al aan de orde geweest en wordt in de cursus massage therapie niet verder uitgediept, maar wel gebruikt. De start van het intake gesprek is de anamnese. De intake leidt tot verdere uitdieping van de klachten en oorzaken. Als algemene benadering tijdens het intake gesprek wordt Carl Rogers’ “cliënt gerichte therapie” genomen. Diepgaand wordt er op de luistervaardigheden van de therapeut ingegaan. Als er nog niet voldoende duidelijkheid is voor een behandelplan kan je een diagnostisch middel gebruiken als bijvoorbeeld de polsdiagnose. Hiermee leer je constitutie en doshas vaststellen om tot een juiste behandelwijze te komen.

Behandelwijze en integratie

Tijdens de cursus massage therapie gaan we de verschillende massagevormen integreren om tot een persoonlijke en cliëntgerichte behandeling te komen. Voor het behandelen van jouw cliënt geeft de cursus massage therapie handvatten die uit de Thaise massage komen. Je gaat oefenen met het verwerken van deze behandelwijze in bijvoorbeeld een klassieke massage.

Verwijzen

In het laatste onderdeel van de cursus massage therapie wordt er gekeken naar grenzen aan je mogelijkheden als massage therapeut. U moet als massage therapeut weten wat je wel wil- en kunt behandelen. Ook moet je weten wanneer en waarheen je kan doorverwijzen. In het afsluitende deel van de cursus geven we hier aandacht aan.

Dinsdag   Woensdag   Donderdag  
9.30 aankomst koffie/thee 9.30 aankomst koffie/thee 9.30 aankomst
10.00 intro cursus ‘voorstellen’ 10.00 vervolg communicatie theorie en oefeningen 10.00 oefenen met behandelingen
11.30 pauze 11.30 pauze 11.30 pauze
11.45 kwaliteitenspel 11.45 comm. Oefeningen 11.45 integratie massage
13.50 lunch 13.50 lunch 13.50 lunch
14.15 persoonlijkheid van de therapeut 14.15 comm. Oefeningen 14.15 integratie massage en alle vaardigheden
15.45 pauze 15.45 pauze pauze 15.45
16.00 intro communicatie 16.00 diagnose 16.00 verwijzen
17.00 afsluiting dag 1 17.00 afsluiting dag 2 17.00 afsluiting

Meenemen voor tijdens de cursus massage therapie

Lunch, de reader, het boek ‘Encyclopedia of Thai massage’, loszittende kleding, handdoeken (groot en klein), olie(en) en eventuele oliewarmer.

 

 

Inhoud en prijs:

Niveau
HBO
Lengte Cursus 3 maanden
Doelstellingen De theorie en praktijk van de massage therapie beheersen
Studiebelasting 8 uur individueel les

 

40 weken 1,5 uur per week zelfstudie praktijk

40 weken 1 uur per week zelfstudie theorie

Examen 1,5 uur

6×8 uur stage lopen

Te behalen kwalificaties Diploma Massage Therapeut
Je wordt opgeleid voor het examen Massage Therapeut
Aantal examen 1 examen
Vrijstellingenbeleid Geen
Voorvereisten Alle overige cursussen van de opleiding massage therapeut
Speciale voorwaarden Geen
Studiemateriaal Mark F. Beck – Theory and Practice of Therapeutic Massage
Kosten Cursus €480, Examen €75, Je krijgt terug €90 stagevergoeding
Inbegrepen Begeleiding tijdens de cursus, Handboek voor de cursus
Cursuslocaties en trainers: