Innerlijke kracht

Gericht zijn op positiviteit, op verantwoordelijkheid nemen, dat is innerlijke kracht! Waarom is dit zo belangrijk? Als je geen verantwoordelijkheid voor je leven neemt, kun je je leven niet veranderen als er tegenslag is. Je voelt je dan een slachtoffer. Wie heeft geen tegenslag in het leven? Iedereen op z’n tijd. Het gaat erom hoe we daarmee omgaan.

Als we ons als slachtoffer gedragen lossen we de situatie niet op. Misschien worden we boos, hard, wrokkig of zeurderig. Als we verantwoordelijkheid nemen, onze innerlijke kracht gebruiken, kunnen we de moeilijkste situaties ombuigen naar iets positiefs. Als we zoeken naar oplossingen (en dus ook vinden) worden we zonnig! Als we ons als slachtoffer gedragen gaat het hart dicht.

Als we niet onze eigen innerlijke weg volgen, stopt de levensstroom. We gaan ons ongelukkig voelen, het leven “klopt” niet meer. Het hart vertelt je wie je bent en wat je taak op aarde is. Als je dat om wat voor reden dan ook niet wilt horen, voelen of weten sluit je het hart af en dus ook de fijne gevoelens van het hart kunnen niet meer gevoeld worden. Het lichaam spant spieren aan en emoties worden in het lichaam vastgezet. Organen verliezen hun kracht. Zorg er dus voor dat je vastgezette spanningen weer laat stromen door je lichaam. En durf te voelen. Niet weggaan van wat je voelt, maar juist ernaartoe gaan.

Wat kun je doen om je innerlijke kracht te ontwikkelen?

Door massage, meditatie of diepe ademhaling kun je de energie weer laten stromen. Zorg dat je ademhaling helemaal naar beneden gaat tot onder in de buik, dan kan de energie in het lichaam naar beneden stromen en blijft deze niet in het hoofd hangen. Innerlijke kracht is als stromend water; fris en in beweging. Het transporteert en verwerkt gedachten en emoties. Innerlijke kracht bedenk je niet maar voel je met heel je hart!

Vergelijkbare berichten