Stage

Een onderdeel van de opleidingen bij Anand is het stage lopen. In totaal vragen we van je om per jaar minstens 50 uur stage te lopen. In totaal moet je dus voor de opleiding tot masseur (1 jr) 50 uur stage lopen en voor de opleiding tot massage therapeut (3 jr) 150 uur. De stage kan op drie verschillende manieren worden uitgevoerd:

 1. je begeleidt bij een cursus die een onderdeel vormt van de massage opleiding van Anand
 2. je zoekt zelf een stage adres.
 3. een combinatie van bovenstaande mogelijkheden

Ad 1: stage lopen als begeleider bij een cursus van Anand

 • Je kunt zelf je stage inplannen. Je vindt de data in de  Stage agenda van Anand. Ga naar de tab live evenementen. De cursusweken in Sauerland staan niet op deze agenda. Klik hier om een stage in te plannen bij een cursusweek
 • Een inschrijving voor een stageplaats is definitief. Klik hier voor de annuleringsregeling
 • Als je stage loopt voor de opleiding massage therapeut, loop je in principe 6 dagen stage per leerjaar. De stage loop je dan ook bij modules van dat jaar. Mocht er niet voldoende plaats zijn bij de betreffende modules, dan mag je 2 van de 6 dagen stage bij modules van een ander leerjaar volgen.

Als je stage loopt bij Anand, kun je de 50 uur stage volbrengen door 6 dagen te begeleiden. Dit mag bij verschillende cursussen zijn, maar het mag ook bij één soort cursus. Als je stage loopt bij een cursus kan dat alleen bij de gehele cursus. Je kunt dus niet 1 dag stage lopen bij de ontspanningsmassage, je dient dan beide dagen aanwezig te zijn. Je mag de 6 dagen voor de rest indelen zoals je zelf wilt. Je hoeft niet bij alle cursussen uit de opleiding stage te lopen.

Je kunt alleen stage lopen bij cursussen of examens die je zelf al eerder hebt gevolgd. Ook is het noodzakelijk dat je voldoende hebt geoefend na de cursus. Dat wil zeggen dat je alleen toegelaten wordt bij een stage bij een massage cursus als je minstens 12 uur hebt geoefend ofwel 10 gehele massages hebt gegeven, waarvan 6 uur (5 massages) in de maand voorafgaand aan de stage. Het is mogelijk om zowel voor als na je examen stage te lopen. Wel is de stage een goede voorbereiding voor je examen, dus als het kan is het aan te raden om de stage in te plannen voordat je examen doet.

Voor stage bij een andere cursus zoals bijvoorbeeld meditatie word je toegelaten als je na de cursus minstens 10 uur hebt gemediteerd. Zorg ervoor dat je kennis en ervaring actueel is door de weken voor aanvang van je stage nog enkele uren te oefenen.

Stage bij de examens is een halve dag, maar telt voor een hele stage dag. Stage lopen bij een examen kan als je dat examen al met goed gevolg hebt afgelegd.

De stage houdt in dat je cursisten corrigeert en er zo voor zorgt dat ze de massage goed uitvoeren. Je hebt tijdens de cursus een gesprek met de cursusleider, waarbij je vaardigheden als masseur en begeleider worden besproken.

De punten die van belang zijn tijdens de stage:

 • Tijdens de stage dagen om 09:15 aanwezig zijn op de cursuslocatie, tenzij je van ons een andere tijd door hebt gekregen.
 • Door de cursus als begeleider te volgen, leer je de fijne kneepjes van het vak. Je kijkt nu vanuit een ander gezichtspunt naar de cursus en daardoor kun je veel beter zien welke aspecten van belang zijn tijdens het geven van een massage.
 • Let goed op tijdens de demonstraties van de cursusleider. Probeer bij het corrigeren van de cursisten niet af te wijken van de door de cursusleider getoonde technieken. Maak tijdens de cursus regelmatig oogcontact met de cursusleider om te zien of er hier of daar moet worden gecorrigeerd.
 • Bij het corrigeren van de cursisten blijf je geduldig, vriendelijk en correct. Door zelf cursisten te corrigeren, komen de belangrijkste punten uit de massage weer vers in je geheugen en leer je zelf een nog betere massage te geven.
 • Door te zien welke fouten er worden gemaakt door cursisten, leer je zelf nog beter deze fouten te vermijden.
 • Lees het handboek van de betreffende cursus nog eens goed door om je geheugen op te frissen
 • Neem voor stage bij massage cursussen in ieder geval mee: 2 grote handdoeken, massage-olie en makkelijk zittende vrijetijdskleding.
 • Als assistent ondersteun je de cursusleider in alle aspecten rondom de cursus.

Annulering van de stage

 • Een stageplaats kan alleen worden afgezegd met een geldige reden, met schriftelijk bewijs.  Dit kan door de doktersverklaring / kopie ontslagbrief / kopie scheidingsaanvraag / beschrijving calamiteit in te scannen en  per mail toe te sturen. De afzegging dient in dat geval uiterlijk 48 uur voor aanvang van de cursus per email een afmelding worden doorgegeven. Onder geldige redenen worden verstaan:
  • overlijden van naaste familie (onder naaste familie vallen alleen echtgeno(o)t(e), kinderen, ouders, broers en zussen) ;
  • ernstige ziekte van de stagiaire zelf of van naaste familie (dit wordt alleen als geldige reden geaccepteerd indien er een doktersverklaring wordt afgegeven);
  • ontslag bij een vaste aanstelling;
  • scheiding
  • calamiteiten
 • Het is mogelijk een stageplaats te ruilen met een andere cursist. Zet hiervoor een bericht op de facebook groep anand cursisten. Nadat je hebt geruild, neem je contact met ons op via het contactformulier op de site om aan te geven wie er in plaats van jou komt.
 • Een afzegging zonder geldige reden, zonder dat de stageplaats wordt geruild, of het niet verschijnen op de stage zonder afmelding heeft als consequentie dat er geen diploma meer wordt verstrekt. Daarnaast heeft het tot gevolg dat alle reeds door cursist in de toekomst ingeplande stagedagen worden geannuleerd. Het is dan alleen nog mogelijk om als reserve stage te lopen.
 • Het diploma kan pas weer worden aangevraagd als je een plek van een ander hebt overgenomen, dus als je zelf als reserve een stageplaats last minute hebt ingevuld. Pas nadat deze nieuw geplande afspraak als reserve is nagekomen, kunnen weer toekomstige stage dagen worden ingepland. Zie verder de reserve regeling hieronder.

Reserve Regeling

Het is mogelijk om als reserve een gemiste stage in te halen. Plaatsing als reserve geeft geen rechten. Alleen als er binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus of examen plek vrij is kun je deelnemen. Er is in principe een plek vrij als er minder dan 3 stagiaires zijn voor de betreffende cursus of examen. Je kunt zelf de datum en plaats uitkiezen wanneer je de stage inhaalt. Je vindt de data in de agenda van Anand. Bij plaatsing als reserve is het noodzakelijk dat je zelf binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus of examen contact opneemt via email of telefoon (zie anand.nl/contact)Ad 2: je zoekt zelf een stage adres

De punten die hierbij van belang zijn:

 • De stage is in totaal minstens 50 uur per opleiding. De stage uren worden duidelijk gedocumenteerd: er wordt beschreven aan welke bezigheid hoeveel uur is besteed.
 • Je loopt stage bij iemand die gediplomeerd is in één of meerdere vakgebieden van de opleiding die je bij Anand volgt. Dit vakgebied is onderdeel van de opleiding waarvoor je stage loopt. Voor de opleiding wellness masseur betekent dit dus dat je stage kunt lopen bij een gediplomeerd sportmasseur, fysiotherapeut of wellness masseur. Betreft het een vakgebied dat niet het centrale onderdeel is van de opleiding, dan mag deze stage maximaal 1/3 van het totaal aantal stagedagen betreffen. bijvoorbeeld bij de opleiding wellness masseur mag maximaal 17 uur van de stage worden ingevuld met meditatie en/of intuitie.
 • De stagebegeleider heeft minstens 3 jaar werkervaring op dit vlak
 • Er is iemand die je begeleidt tijdens je stage. Massages die je zonder begeleiding geeft bij bijvoorbeeld een sauna, wellness centrum, hotel, sportschool of fitness centrum worden niet goedgekeurd als stage. Wel kun je ze tellen als oefenmassages.
 • Het gaat niet alleen om meekijken met de werkzaamheden die de stage begeleider uitvoert. Het is de bedoeling dat je ook feedback krijgt over de massages die je uitvoert. Daarnaast is het belangrijk bij de stage dat je de kennis en ervaring van de opleiding bij Anand verdiept en uitbreidt.
 • Je maakt een verslag van je bevindingen als stagiair(e) van in totaal 4 A4tjes, lettergrootte 12. Je beschrijft hierin wat je hebt geleerd tijdens je stage.
 • Het verslag wordt ondertekend en becommentarieerd door je stage begeleider.
 • Dit verslag wordt beoordeeld bij het aanvragen van het diploma.

Ad 3. Combinatie Stage bij Anand en Extern

Als je een combinatie van stagedagen bij Anand en extern wil doen, gelden de volgende regels:

 • Voor de stage bij Anand hoef je geen verslag te schrijven
 • Het verslag van je externe stage mag ingekort worden tot 2 pagina’s als je minder dan 20 uur stage extern volgt.