Mindfulness

Waarom een verdiepende mindfulness training?

Het moderne en jachtige leven kan bij tijd en wijle best ingewikkeld of ronduit een worsteling zijn. In het leven wordt van verschillende kanten een beroep op je gedaan en het is niet altijd even helder wat je te doen hebt of op grond waarvan je bepaalde keuzes juist wel of juist niet moet maken. Sommige mensen ervaren heftige emoties en gevoelens en kunnen daar lastig van los komen of deze hanteren, weer anderen ervaren juist een gebrek aan gevoelens en emoties. Het hebben van relaties met partner en of kinderen vergt veel van je, en communicatie kijkt heel nauw. We willen ook van alles. Wanneer het denken alleen het heft in handen heeft komen andere belangrijke informatie en levensbronnen als het gevoel, intuïtie en het hart in het gedrang. Kortom, waar gaat ons binnenwereld allemaal over?

Nadat je al een tijdje thuis bent in formele en informele aandachtsbeoefening, kun je een volgende stap maken in opmerkzame aanwezigheid en je bewustzijn over wie je bent verder ontwikkelen. Daarvoor is het nodig om met aandacht “dieper te leren kijken”.

Visie van de verdiepende mindfulness training.

In de eerste mindfulness cursus reiken we je basis vaardigheden en kennis van aandachtsbeoefening aan en ervaar je de essentie van mindfulness. In de verdiepende mindfulness training gaan we met onze aandacht “dieper kijken“ in onze binnenwereld. Aspecten als onze denkgeest, onderliggende overtuigingen, emoties en gevoelens, drijfveren en het onvrije handelen worden verkend en bewuster gemaakt.

Je leert het denken te zien voor wat het is om het in te kunnen zetten waar het voor bedoeld is, niet groter en niet kleiner dan dat. Van wezenlijk belang is dat voelen en te uiten emoties erkend worden en proportioneel zijn in relatie tot de realiteit. Voor de één kan dat betekenen beter contact met gevoelens, voor de ander wat meer afstand met emoties. Waarnemen en ontspannen blijven bij alles wat je tegenkomt blijft in essentie de beoefening. Je bent beter in staat om denken, voelen (en emoties) samen met het hart in evenwicht met elkaar te verbinden. Je realiseert je ten volle dat dit niet een kwestie is van een knop omzetten, maar een levenspad van aandachtigheid bewandelen.

Het is één ding om te zien dat we een drukke onrustige geest hebben en dat we verlangen naar rust. Vervolgens kunnen we vanuit helderheid onze innerlijke aspecten bewuster (h)erkennen, de vele betekenissen en relevantie ervan onderscheiden en begrijpen, deze effectiever inzetten in je leven, of juist realiseren niets te doen. Als je kan gaan zien en ervaren dat de identificatie met al deze aspecten rust op een “vergissing”, ontstaat ruimte en innerlijke vrijheid. Met vrijheid ontstaat moeiteloosheid en krijg je wezenlijk meer de beschikking over het stuur van je leven. Of liever gezegd, ben je meer beschikbaar zodat het leven zich in jou in zijn volle potentie kan gaan uitdrukken.

 

Programma van de verdiepende mindfulness training.

Bij Anand wordt de verdiepende mindfulness training gegeven gedurende een weekend.

De 2 dagen zijn verdeeld over 4 thema’s die alle als rode draad de volgende twee vragen gemeen hebben: wat neem je waar, wat is de betekenis of context van wat je waarneemt voor jou. De vier thema’s zijn:

  • Behoeften en impulsen
  • Gevoelens en emoties
  • Denken en overtuigingen
  • “Ik” identificatie

In de verdiepende mindfulness training onderzoeken we onze binnenwereld met een grote variëteit aan oefen- en meditatievormen zoals yoga, lijfwerk, voice-dialogue, adem-, loop-, zit- en geleide meditaties. Bij sommige oefenvormen richt je je aandacht meer naar binnen en ben je stilzittend meditatief, bij andere, soms speelse oefenvormen speelt interactie met anderen of de groep een grotere rol. We zullen ook informele beoefening een plek geven tijdens het weekend. Aandacht oefenen kan als er geen activiteit is maar ook juist in elke activiteit geoefend worden.

De oefeningen worden regelmatig en groepsgewijs nabesproken, waarbij gelegenheid is om ervaringen uit te wisselen en te reflecteren. We doen dit in een open en informele sfeer waarbij ook ruimte is voor humor. Tussen de oefeningen door is er ook uitleg en theorie over de thema’s. Om tot verdere verdieping van oplettendheid te komen maken we ook gebruik van stilte, of beter gezegd het afwezig zijn van spreken. In de week voorafgaand aan de training wordt je gevaagd een thuiswerk opdracht te doen. In de training kun je een persoonlijk thema onderzoeken.

 

Praktisch informatie van de mindfulness training

Trainers
De trainers van deze cursus zijn Jan Willem en Frank, klik hier voor meer informatie.

Groepsgrootte mindfulness training
Minimale/maximale groepsgrootte voor deze cursus: 8-16 deelnemers

Prijs mindfulness training
De bijdrage/investering voor deelname aan deze mindfulness training is 160 euro .

Locatie: mindfulness training
Deze cursus wordt gegeven in de Hoofdlocatie van Anand (Leusden, tussen Utrecht en Amersfoort). Op het inschrijvingsformulier staan data en plaatsen vermeld.

Overige praktische informatie voor de mindfulness training
De mindfulness training dagen starten allebei om 9.30 uur, zaal open vanaf 9.00 en eindigen om 17.30 uur op zaterdag en 17.00u op zondag. We lunchen van 13.00 tot 14.00, graag je eigen lunch meenemen. Voor koffie, thee, drankjes en versnaperingen wordt gezorgd. We raden aan om gemakkelijke en loszittende kleding te dragen.

Recensies

Ik ben weer een stuk bewuster geworden over wat er in mij omgaat, en ervaarde het als waardevol om met anderen te delen over deze interessante materie. Guido, 32, psycholoog.

Door te “vertragen” kom ik als vanzelf in “Zijn” of “Ruimte” terecht. Wat ik verder goed vond aan de training was de liefdevolle en enthousiaste benadering van de groep door de trainers. Marlies, 32, trainer.

Ik had behoefte aan een intensieve cursus en wilde een heel weekend er mee bezig zijn. Ik heb geleerd om met aandacht aan het leven deel te nemen en er daardoor meer uit te halen voor mezelf en mijn omgeving. Catrien, 54, apotheker