Bewustwording – de stappen in het ontwikkelingsproces

Er zijn mensen die tot hun dood conform hun ego leven. Zij zullen niet tot het besef komen dat ze een masker dragen, want dat masker is voor hen realiteit. Er zijn ook mensen die, als gevolg van een bepaalde gebeurtenis (een schok, burn-out) uit hun normale doen worden gehaald. Op zo’n moment kan het zijn dat je even ziet wie je werkelijk bent, al is het maar in een flits. Het keerpunt in bewustwording, is het moment dat je je bewust gaat worden van de invloed die het onderbewustzijn heeft op de huidige situatie, in combinatie met de wil om die te veranderen.

Reiki of massage kan hier zeer behulpzaam zijn, aangezien zowel het lichaam als de emotie tot rust komen, waardoor het proces van bewustwording op de voorgrond kan komen.

Je zou kunnen zeggen dat zelfontwikkeling een aantal stappen doorloopt. Dbewustwordingeze stappen zijn nodig voor bewustwording en het verhogen van ons bewustzijn.

Bewustwording in stappen

Stap 1….Onbewust onbekwaam

We zien niet in dat het leven hier op Aarde zin heeft en houden ons hier ook niet echt mee bezig. We leven ons leven zoals het komt, zonder ons bewust te zijn dat we dat doen. Ons leven ontwikkelt zich volgens maatschappelijke protocollen en gewoonten, zonder verbanden of diepere betekenissen te zien. We zijn ons niet bewust dat we een leven leiden waar we met onze talenten en de informatie die voorhanden is, ook invloed op kunnen uitoefenen en dat we op elk moment keuzes kunnen maken om dingen te veranderen. Eigenlijk leven we ons leven in het donker, maar we weten het niet.
Stap 2 van bewustwording ….Bewust onbekwaam
We hebben ontdekt dat we ons lang in het donker hebben bevonden. We hebben ontdekt dat er zoveel meer is wat bij het begrijpen van ons leven hoort, maar we voelen ons nog erg onbekwaam en onmachtig hier iets aan te doen. We snappen dat het leven ons bepaalde lessen geeft, maar zien nog niet zozeer hoe wij dat kunnen aanpakken en hoe we hiervan kunnen leren en groeien. Levensthema’s beginnen duidelijk te worden, maar er is nog veel onmacht en een gevoel het slachtoffer te zijn. Vaak worden problemen aan anderen toegeschreven en wordt niet de eigenverantwoordelijkheid daarin genomen. In deze leerfase ontstaat inzicht, maar deze wordt nog niet opgevolgd door actie en veranderingsgezindheid.

Stap 3….Onbewust bekwaam
Langzamerhand hebben we geleerd dat het levensproces heel veel meer is dan het “uitzitten” van de tijd hier op Aarde. We kennen onszelf beter en durven te kijken naar onze eigen processen en groeipunten. We hebben manieren ontdekt om te groeien en onszelf te ontwikkelen, alleen zijn we ons niet bewust van het feit dat we ons dus in een volgend leerstadium bevinden. Niet alleen kennen we onze levensthema’s of zijn we die aan het ontdekken, maar we nemen ook daadwerkelijk actie om hier aan te werken en ons te ontwikkelen. We beginnen te begrijpen dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen levensproces, voor de gebeurtenissen van ons dagelijkse leven en kunnen anderen al zien als spiegels, in plaats van hen verantwoordelijk te houden voor de problemen in ons eigen leven.

Stap 4….Bewust bekwaam
We zijn ons bewust van onze vermogens tot creatie in ons eigen leven. We kennen onze thema’s en kennen de middelen om door deze thema’s heen te werken. We zien dat er veel meer in het leven is dan het dagelijkse leven zelf. Er is veel ruimte voor bewustwording en er ontstaat meer begrip voor anderen in hun eigen levenssituatie. We kiezen andere paden die wel bij ons passen. We leven ons leven volgens ons eigen pad. We leven onszelf. In deze fase gaan we door totdat onze ziel klaar is met haar reis voor dit leven.

Vergelijkbare berichten