Spiritueel ontwaken – betekenis in een gedicht

Lees en luister naar  de Avadhut Gita, een gedicht over spiritueel ontwaken Ik ben niet geboren en ga niet doodspiritueel ontwaken Ik heb geen verplichtingen Ik heb nooit iets gedaan, niets goeds en niets slechts Ik ben puur goddelijkheid, het absolute voorbij alle kwaliteiten Hoe zou gevangenschap of bevrijding voor mij kunnen bestaan? Als God alles doordringend, onbeweeglijk, heel, onverdeeld is, Dan is er in werkelijkheid geen verdeeldheid. Hoe kun je dan God als binnen in je of buiten je zien? Het hele universum schittert in Eenzijn Zonder enige verdeling of breuk of afgescheiden delen Het idee van Maya, de grote illusie, is een waandenkbeeld Dualiteit en non-dualiteit zijn niet meer dan concepten ontstaan in het denken De wereld van vorm en de vormloze leegte Geen van deze twee bestaan onafhankelijk van elkaar In Eenzijn is er noch afscheiding noch vereniging Waarlijk er is niets dan alleen Goddelijk bewustzijn Ik heb geen moeder, geen vader, geen broer Ik heb geen vrouw, geen man, geen zoon, geen vriend Ik heb geen gehechtheid of onthechtheid Hoe rechtvaardig je dan deze angstige gedachten en gevoelens Oh geest, er is niet de dageraad van manifestatie En ook niet de nacht van ontbinding Mijn continue licht heeft geen dageraad en geen ondergang Hoe kan een wijze waarlijk geloven dat vormloos bestaan aangetast wordt door  de vorm Het is niet onverdeeld noch verdeeld Het ervaart geen smart noch vreugde Het is niet het Universum Noch is het niet het Universum Begrijp dat het Zelf eeuwig Een is. Vond je het spiritueel ontwaken gedicht mooi? Luister hier naar de Avadhut Gita, het lied over spiritueel ontwaken, voorgelezen door hedendaags spiritueel meester Mooji

Vergelijkbare berichten