Boedha en het boedhisme

Het Boedhisme van boedha is een van de grote wereldreligies en wordt aangehangen door ongeveer 350 miljoen mensen. In tegenstelling tot veel andere religies ligt bij het boedhisme de grondslag niet in het aannemen van een hogere waarheid, maar is de bereidwilligheid te zoeken naar de werkelijkheid de basis.

Boedha, de stichter van het Boedhisme

Anders dan het Hindoeïsme gaat het boedhisme terug op een historische stichter, Sidharta Goutama de boeda. Hij werd geboren 560 v.C., als zoon van een rijk stamhoofd, huwde een weduwe en had bij haar een zoon. Op 29-jarige leeftijd kwam hij in een ernstige religieuze crisis, verliet huis en haard en probeerde eerst door een strenge ascese en zelfkastijding een oplossing te bereiken. Na zes jaar aldus geleefd te hebben en na een periode van 49 dagen van eenzame meditatie kwam de verlossing in de vorm van de verlichting. Gautama werd tot boedha (= dé Verlichte) en daarmee tot het centrum van de mensheid en zijn geschiedenis. boeda verzamelde een groep monniken om zich heen aan wie hij zijn leer doorgaf. Die leer werd later het Boedisme.

 De leer van boeda

boedha leerde aan zijn volgelingen de volgende vier waarheden:
(1) Tijdens het leven kom je situaties tegen waarin je lijdt.
(2) De oorzaak van het lijden is het verlangen naar dat wat er niet is of de weerstand tegen dat wat er wel is.
(3) Het leren accepteren van het nu zoals het is zorgt voor verlichting.
(4) Het geëigende middel daartoe is het achtvoudige pad.

De leer van de boedha is geen godsdienstige leer maar is in wezen een levensleer of religie. Het boedisme is geen godsdienst omdat de vraag of God of een hogere macht bestaat niet relevant is in het boedhisme. Het boedisme is met andere woorden ‘non-theïstisch’. Het kan wel een religie worden genoemd omdat er naast een aantal praktische levensadviezen sprake is van metafysische en mystieke elementen. In dit document zijn een aantal begrippen van de leer van de boeda, de boedha Dharma, uitgelegd. Van de Vier Edele Waarheden is zowel een verkorte versie als een verdieping gegeven.

Het boedisme in Nederland

Steeds meer mensen hebben de laatste jaren belangstelling gekregen voor de boeda en het boedisme. Dit uit zich vooral in de toegenomen aaandacht voor meditatie. Met het afnemen van de aandacht voor het christendom in het westen groeit de drang voor menigeen om een nieuwe actieve religiositeit te ontdekken. In het boedhisme probeert men het goddelijke in dit leven te bereiken, de verlichting, en de eenvoud en helderheid van dit pad isvoor iedereen duidelijk. Het is daarom niet moeilijk om de aandacht voor het Boedhisme te begrijpen.
In Nederland bestaan er verschillende boeddhistische groeperingen, die onder te verdelen zijn in drie groepen:
1. De Algemeen boedisme organisaties.
2. Theravada boedhisme.
3. Mahayana boedisme
Het Mahayana boedisme is een veelomvattende groep waarbinnen een drietal hoofdstromingen zijn te onderscheiden:
3a. Zen
3b. Zuivere-Land-boedhisme
3c. Vajrayana, bij het grote publiek bekend als Tibetaans boedisme

Leer meer over boedha bij onze meditatie cursussen

[tribe_events_list category=”meditatie”]

Vergelijkbare berichten