Zelfontplooiing voorbeeld: wat is er nodig?

Een voorbeeld van zelfontplooiing is het op eigen houtje de eigen vermogens verder ontwikkelen. Voor zelfontplooiing is allereerst waarnemen noodzakelijk. Om je op persoonlijk vlak te kunnen ontwikkelen, zal men zich eerst bewust mogen worden van een aantal zaken. Persoonlijke ontwikkeling is een belangrijk thema voor veel mensen. Hierbij kunnen diverse vormen van meditatie en mindfulness goed van pas komen. Daarna of tegelijkertijd kunnen deze massages uitgebreid worden door bijvoorbeeld Reiki, meditatie, energetische massages en therapieën.

Ervaren doe je via het gevoel en door goed te doorvoelen krijg je besef. Dit is een voorbeeld van de kern van het proces van zelfontplooiing. Door een massage te ondergaan worden niet alleen de huid, spieren en zenuwen ontspannen, maar ook op het emotionele vlak en psychische niveau wordt een diepgaande ontspanning gecreëerd. Door de rust in lichaam en geest ontstaat de ruimte om een helder inzicht te krijgen in de situatie waarin men zich bevindt en wat men daar, indien nodig, aan zou kunnen of willen veranderen.

Zelfontplooiing: zo begin je ermee

Een voorbeeld van zelfontplooiing is het bewust door het leven te gaan. Dit is helemaal niet zo eenvoudig! Er zijn constant impulsen van buitenaf die iets in jou raken. Dat is voor jou een signaal: wat wordt er in mij geraakt? Daarvoor is het eerst noodzakelijk te beseffen dat er niets buiten jezelf is. Als je bijvoorbeeld geïrriteerd raakt door iemand, ligt de oorzaak niet bij die persoon, maar bij datgene wat er in jou geraakt wordt. Dit mag je, zonder oordeel, toelaten en vervolgens mag je in jezelf gaan kijken: wat gebeurt er nu met mij. Pas als je erkent dat er iets in jou geraakt wordt wat irritatie opwekt kun je er iets mee. Zolang je dit ontkent of je je er tegen verzet, zul je in je oude patronen blijven. Je raakt steeds weer geïrriteerd door dezelfde dingen.

Door waar te nemen en in jezelf te keren (gevoel) krijg je zicht op je patronen en kun je ze gaan doorbreken. Dit is een hele klus, want het denken wil de controle niet kwijtraken! Als je aan je eigen bewustwording werkt, je persoonlijke ontwikkeling, zul je geregeld geconfronteerd worden met emoties en gedachten die vanuit het onderbewustzijn naar boven komen. Elke gedachte, elke emotie, elk conflict en elke stressvolle omstandigheid geeft een reactie op onze lichaamshuishouding. Het lichaam en de mind zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ons ‘huiswerk’ is aan onze conflicten te werken door diepere bewustwording, door onszelf verder te ontwikkelen en het verleden los te laten. Door ons (weer) te verbinden met onze kern, wie we werkelijk zijn, zijn we op ons sterkst en het meest vitaal.

Zelfontplooiing is noodzakelijk indien we hier iets in willen veranderen. We hebben een doorbreking nodig, het moment waarop je bewust wilt veranderen en bereid bent daar iets voor te doen. In een volgende blog zal ik hier dieper op ingaan.

Vergelijkbare berichten